Informasjon til Nordeas BankAxept kunder

Ny praksis for belastning av omkostninger for BankAxept-tjenester

Kort

Våre kunder vil i september 2016 oppleve en endring i forbindelse med gebyrbelastning av BankAxept-tjenester.

I dag belastes alle korttyper (BankAxept, MasterCard og Visa) med tekst «serviceavgift»  den tiende bankdagen i påfølgende måned. Fremover vil BankAxept-tjenestene ikke belastes her, men sammen med andre Cash Management-tjenester på første bankdag i påfølgende måned. Spesifikasjon av disse gebyrene vil fremgå på kontoutskriften som sendes ut ved månedsslutt.

Nordeas BankAxept kunder vil fremdeles ha tilgang til Brukerstedsportalen og få informasjon om transaksjoner og bunter/oppgjør, men man vil pt. ikke kunne se belastning av BankAxept omkostninger her. For mer informasjon om Brukerstedsportalen, ta kontakt med Brukerstedsservice på telefon 815 32 515 (3).

Hvorfor endrer Nordea praksis?

Nordea besluttet å selge sin kortinnløsningstjeneste til Nets i Desember 2015. Da BankAxept ikke var en del av salget til Nets, vil gebyrene fra og med September igjen bli belastet  av Nordea. Omkostningene endres ikke, det er kun endring i hvordan disse blir belastet.


2019.07.23