Nettlesere som supporteres i Brukerstedsportalen

Følgende nettlesere er garantert support i Brukerstedsportalen:
  • Internet Explorer
  • Firefox
For at portalen skal fungere må JavaScript være slått på i browseren du bruker og popups må være tillatt for denne siden.

Nedenfor finner du link til de nyeste versjon av nettleserene:

2019.07.23