Brukerstedsportal

En komplett oversikt
Portalen gir deg en komplett og alltid ajourført oversikt. Du får informasjon om transaksjoner, samt oppgjør for alle korttyper, både bankkort og kredittkort. Informasjonen oppdateres daglig. Fra portalen har du også direkte tilgang til nyheter og aktuell informasjon om kortinnløsning.

Søk og sorter
Brukerstedsportalen er brukervennlig og du kan enkelt navigere deg frem til den informasjonen og de tallene foretaket har behov for. Du kan søke på bunter av transaksjoner og enkelttransaksjoner. Brukerstedet kan velge hvordan opplysningene skal vises, enten pr brukersted eller brukersted samlet.

Tilpassede rapporter
Oppgjørsrapporter kan lastes ned i ulike formater som excel, pdf og Xml. Har du spesielle behov knyttet til import av data til andre programmer og systemer, hjelper vi deg med tilpasninger. Rapportene kan enkelt bearbeides og videreformidles per e-post.

Personlig og sikker innlogging
Med et personlig brukernavn logger du deg inn i portalen. Da får du tilgang til dine egne sider, spesielt tilpasset din bedrifts informasjonsbehov. På dine egne sider kan du enkelt administrere din kortinnløsningsavtale med Teller.

Noen eksempler på muligheter portalen gir tilgang til:

  • Oversikt over kortomsetning hittil i måneden
  • Omsetning per butikk eller akkumulert for hele kjeden
  • Historikk over tidligere månedsomsetninger
  • Grafisk fremstilling av omsetningssvingninger
  • Nedlasting av oppgjørsoppgaver
  • Nedlastning av rapporter og statistikk
  • Mulighet for søk på kortnummer, beløp, mm.

Vi håper og tror at våre kunder vil ha god nytte av portalen og imøteser ris og ros på e-post: kortaccept-no@teller.com

2019.07.23